Саудын Арабаас өндөр ургац бүхий бутлах үйлдвэрлэлийн шугам