Индонезиас өндөр жинтэй мм-ээс 6мм хүртэл нүүрс нийлүүлэгчийг бутлах