Малайзын уул уурхайн салбарт тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал