цайрын үнэ өнөөдөр цайрын спот үнийн хүснэгтийг шууд дамжуулж байна