өнхрөх дамжуулагч ба алтны хүдрийн тулгуур дамжуулагч