jatrabari daka дахь бүс нутгийн паспортын газрын хаяг