монгол дахь мөнгөний хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмж