хятадын цахилгаан ба бөөмийн үйлдвэрлэлийн дүүжин ангилагч