хөдөлгөөнт бутлуурын өмнөх аюулгүй байдлын хяналтын хуудас