bailey billing тээрэмийг хоёр дахин их хэмжээгээр цохих