элс үйлдвэрлэх шугамын засвар үйлчилгээний үе шатууд