чийгтэй материалыг нунтаглахад ашигладаг тоног төхөөрөмж