нөхөн сэргээх өндөр хурдтай алтны алтны флотацийн эс