Өмнөд Африк дахь алтны ашиглалт эдийн засгийн үнэ цэнэ