эргэлдэгч хүдрийн чичиргээний хэмжээг тодорхойлох дэлгэцийн төхөөрөмж