салаа бэхэлгээний дугуйн тавиур хавчаарыг пикап дээр байрлуулах төмөр зам руу холбоно