гангаар гантиг хийхэд найдвартай pf нөлөөллийн алтны хүдэр