зохицуулалтгүй элс олборлох нь Индонезийн гол мөрөнд аюул учруулж байна