gwalior дахь илүү зоригтой ба дүүргэгчтэй уул уурхайн талбай