комацугийн гар утасны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний гарын авлагыг үнэгүй татаж авах