дүүргэгч бутлах тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийг судлах