нүүрс боловсруулах харьцах үйлдвэрийн өртөг Жакарта