ургамлын парадоксоор батлагдсан хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт