нарны эрчим хүчээр ажилладаг автомат цэнэглэгч нунтаглах машин