cjs цуврал тоос шингээгч бутлуурын загвар120b 1 2 0 6 1 65