ди этил гликолийн цемент нунтаглах тусламжийн цэвэр байдал