нэг хайрцгийн шүүлтүүрийн орон сууцны шүүлтүүрийн орон сууц