хүчил шаврыг идэвхжүүлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж