нөлөөллийн флотатоны эсийн торгуулийг хэрхэн нэмэгдүүлэх